Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderstaand treft u onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan. 
Neemt u a.u.b. even rustig de tijd om deze door te nemen.
 
Prijzen
Alle prijzen zijn steeds in euro, exclusief BTW. 
Tussentijdse wijzigingen en fouten zijn nadrukkelijk voorbehouden.
 
Bestelling
Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant onze verkoopsvoorwaarden, die steeds voorrang hebben op deze van de koper. 
 
Iedere persoon of maatschappij die bestellingen plaatst met verzoek ze aan derden te factureren maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig art.1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien wij akkoord gingen met deze wijze van facturatie.
 
Betalingstermijn
Tenzij anders overeengekomen, dienen alle betalingen, netto contant, op de exploitatiezetel van de verkoper te B-3830 Wellen, te geschieden. Wij accepteren nadrukkelijk geen betalingskorting, ook al betaalt u contant!

Bij gepersonaliseerde producten op maat gemaakt, grotere bedragen of speciale uitvoeringen vragen wij een voorschot van minimaal 30% of zelfs een volledige vooruitbetaling.
De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zal rechtstreeks aanleiding geven tot een verwijlintrest, vanaf haar vervaldag, van 15% per jaar, en bovendien zal zonder voorafgaandelijke aanmaning het factuurbedrag met 20% en met een minimum van 50 euro worden verhoogd. Alle innings-, aanmanings- en gerechtskosten zijn ten laste van de klant.

Goederenontvangst
Bij ontvangst van de goederen dient u nauwkeurig te checken of er geen schade aan de zending zit. Bij enige twijfel dient u een aantekening te maken op de vracht- of leveringsbon (of op andere wijze, wanneer er geen vracht- of leveringsbon wordt afgegeven). 
Zodra u voor de zending getekend heeft (zonder aantekening en dus zonder voorbehoud) kan er niet meer bij de vervoerder worden gereclameerd en vervalt ieder recht op (schade)vergoeding.

Tevens verzoeken wij u iedere zending van ons binnen 48 uur na ontvangst op juistheid te controleren. Na deze termijn is het moeilijk na te gaan, als er bijv. iets mist, waar het fout gegaan is.
 
Na deze periode dienen alle klachten te gebeuren per aangetekend schrijven en moeten ons toekomen binnen de vijf dagen na de levering.
 
Transport en franco levering
Het vervoer geschiedt steeds op risico van de klant, welke ook de verzendingswijze is.
Alle prijzen zijn inclusief franco levering aan huis op één adres.
 
Levertijd
Bij ieder product vermelden wij de levertijd van de verschillende types of maten. 
Let op: door grote vraag of langere levertijden van bepaalde onderdelen kunnen producten als vanzelfsprekend een langere levertijd hebben dan opgegeven. Het is daarom aan te raden contact met ons op te nemen over de actuele situatie van onze voorraad!
De beloofde leveringsdatum geldt enkel als inlichting, en is niet vatbaar voor betwisting.
 
Maten
Tenzij anders is aangegeven, zijn alle opgegeven maten in millimeters en in breedte x hoogte.
 
Staffelkortingen
De korting, die wij verlenen bij grotere aantallen, verschilt per product. De korting vindt u op de bladzijde van de betreffende productgroep. Neem contact met ons op voor (speciale) prijzen. 
 
Algemene voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade opgelopen, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het gebruik producten door ons geleverd.
Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Tongeren (Limburg – België) bevoegd.

© 2021 - 2024 displays-plus.be signs reclame binnenbewegwijzering buitenbewegwijzering | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel